Szkolenia ppoż

Oferujemy szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:

218szkolenia-ppoz

  • zagrożeń pożarowych występujących w obiekcie      
  • warunków i organizacji ewakuacji (w tym obowiązków właściciela i kierowników)
  • przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
  • czynności i obowiązków pracowników w celu zapobiegania, a w przypadku powstania pożaru procedury postępowania
  • obsługi i zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego

BHP Projekt Sp. z o.o.

Godziny pracy biura

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 17.00